Stwierdzone nieprawidłowości w zatrudnieniu cudzoziemców

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

253 cudzoziemców pracowało na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z obowiązującymi przepisami. To wynik kontroli przeprowadzonej od początku roku przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Kontrolą objęto 2 544 obcokrajowców. W większości byli to obywatele Ukrainy i Białorusi, którzy nielegalnie pracowali m.in.: na budowie, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz gastronomii.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia oraz praca na innych warunkach. W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 56 wniosków o ukaranie pracodawców. Nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 25 500 zł. Natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 136 500 zł.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/portal/24n/templates/headline/html/com_k2/templates/default/item.php on line 339